LEGATURI | ANUNTURI GRATUITE | CATALOG FIRME | INFORMATII
LEGATURI
ANUNTURI GRATUITE
CATALOG FIRME
INFORMATII
Articole
 
Biografii (35)Constructii (24)Societate (7)Locuri de munca (18)
Mediu (4) (546)Contracte (20)Auto (18)
Turism (11)Amenajari (30)Afaceri (84)Calculatoare (31)
Femei (25)Electronice (17)Copii (18)Arta (14)
Sanatate (64)Gradina (10)Internet (29)Chimie (7)
Muzica (5)Sport (13)Retete Culinare (2) (546)
Tastatura - Descriere si functionare
Tastatura

Tastatura este componentă hardware a calculatorului ce permite utilizatorului să introducă date prin apăsarea unor taste. Cele mai folosite tastaturi sunt cele QWERTY. Denumirea vine de la primele sase taste de pe rândul al treilea. Tastatura este probabil cel mai vechi dispozitiv de intrare, ea existând înainte de aparitia monitoarelor si evident înainte de aparitia mouse-ului. Fiecare tastă are asociat un număr de identificare care poartă denumirea de cod de scanare. La apăsarea unei taste, tastatura trimite sistemului de calcul codul de scanare corespunzător tastei respective (un număr întreg de la 1 la n - numărul de taste). La primirea codului de scanare de la tasttaură, calculatorul face conversia între numărul primit si codul ASCII corespunzător. Tastatura retine nu numai apăsarea unei taste, dar si eliberarea acesteia, fiecare actiune fiind înregistrată separat. Există două categorii de taste :

taste comutatoare – au efect indiferent dacă sunt apăsate sau eliberate taste de control - au efect numai atunci când sunt actionate

Modele de tastaturi

Tastaturile calculatoarelor personale pot fi împărtite în patru mari categorii:

* tastaturi standard
* tastaturi ergonomice
* tastaturi fara fir
* tastaturi speciale

Tastatura constă dintr-o serie de comutatoare montate într-o retea, numită matrice a tastelor. Când se apasă o tastă, un procesor aflat în tastatură o identifică prin detectarea locatiei din retea care arată continuitatea. De asemenea, acesta interpretează cât timp stă tasta apăsată si poate trata chiar si tastările multiple. Interfata tastaturii este reprezentată de un circuit integrat denumit keyboard chip sau procesor al tastaturii. Un buffer de 16 octeti din tastatură operează asupra tastărilor rapide sau multiple, transmitându-le sistemului succesiv.

În cele mai multe cazuri, atunci când apăsăm o tastă, contactul se face cu mici întreruperi, respectiv apar câteva clipuri rapide închis – deschis. Acest fenomen de instabilitate verticală a comutatorului se numeste bounce, iar procesorul din tastatură trebuie să îl filtreze, adică să îl deosebească de o tastare repetată intentionat de operator. Lucrul acesta este destul de usor de realizat deoarece întreruperile produse de instabilitatea verticală sunt mult mai rapide decât tastările repetate cele mai rapide.

Există mai multe tipuri de tastaturi, însă cele mai răspândite sunt tastaturile cu 101 sau 104 taste, diferenta între tipuri fiind dată, în principal, de prezenta sau absenta unor taste care intră în componenta lor. De exemplu, tastatura 101 nu are inclusă o tastă numită Window Logo, în timp ce tastatura de tipul 104 are inclusă această tastă. Această Tastatura este conectată în spatele unitătii centrale printr-un fir introdus ântr-o mufă specială. Tastatura este un dispozitiv a cărui folosire este extrem de simplă, fiind necesar doar să apăsăm pe butoanele ei (numite "taste") la fel cum am face în cazul unei masini de scris.

Grupuri de taste

Tastele sunt împărtite în mai multe grupuri si sunt asezate astfel încât să usureze procesul de introducere a informatiilor în calculator (amplasarea literelor pe tastatură a fost facută tinându-se cont de frecventele diverselor litere într-o anumită limbă, de aceea o tastatură pentru Germania are literele asezate altfel decât una americană).

Cel mai important grup este cel care ocupă cea mai mare parte a tastaturii si el contine atât taste a căror apăsare produce aparitia pe ecranul monitorului a unor litere (Q, W, E, etc.), cifre (1, 2, 3, etc.) sau simboluri (@, #, etc.), cât si taste speciale (Enter, Shift, Control, Alt, etc.) a caror functionalitate variază în functie de programul folosit si care va fi explicată mai jos.

Deasupra grupului principal se află un sir de taste numite "functionale" (F1, F2, F3, etc.) al căror rol este să lanseze în mod direct comenzi pentru calculator, comenzi care sunt diferite în functie de softul pe care îl folosim la un anumit moment. Ele sunt folosite foarte mult în jocuri, dar si alte softuri le pun în valoare. La dreapta grupului principal se afla un grup impărtit în mai multe (de obicei trei) subgrupuri si care contine taste folosite în principal pentru navigare pe ecran (tastele care au desenate săgeti pe ele, Tastele Page Up sau Page Down, etc.) dar si unele taste cu functii speciale (cum este tasta Delete).

La extremitatea (marginea) dreapta a tastaturii se afla un grup de taste care sunt folosite în special pentru scrierea de cifre si pentru efectuarea de operatii aritmetice (adunare, scadere, etc.), tastele fiind asezate foarte comod pentru lucrul cu mâna dreapta. O parte a tastelor din acest ultim grup are o functionalitate dublă, ele putând fi folosite si pentru navigare. Unele taste (Shift, Ctrl, Alt, Windows) sunt prezente în dublu exemplar si sunt asezate simetric fata de axul tastaturii, ambele taste avind de obicei aceeasi functionalitate. Unele softuri (de ex. jocurile) profita de faptul ca o tasta este prezenta în doua exemplare si specifica cite o comanda separata care săfie executata la apăsarea tastei drepte, respectiv stângi. Tastaturile mai noi au o serie de butoane care sunt incluse special pentru a fi folosite cu aplicatiile multimedia (filme, melodii) sau pentru navigarea pe internet. Ele nu vor fi luate în discutie aici pentru că nu sunt prezente pe majoritatea tastaturilor iar asezarea lor nu este supusă nici unui standard, ele fiind grupate după criteriile de ergonomie ale companiei producătoare a tastaturii.

Caracterul alfanumeric (litera, cifra, simbolul) care poate fi scris cu ajutorul unei taste este imprimat pe tasta respectiva si poate fi pus în evidenta cu ajutorul unui editor de text (de ex. Notepad, inclus în SO Windows) în care deschidem un nou document si incepem săapasam pe taste. Anumite taste permit scrierea a două caractere alfanumerice distincte, dintre care unul apare dacă apăsăm tasta în mod obisnuit, iar celălalt doar dacă se apasă si tasta Shift impreuna cu tasta în cauză.

Tastele speciale

Tastele speciale nu produc aparitia nici unui caracter alfanumeric la apăsarea lor, ci au functia de a lansa direct comenzi în cazul în care sunt apasate singure sau în cadrul unei combinatii cu alte taste. Ele sunt urmatoarele :

ENTER : Este cea mai mare tasta si are de obicei o forma caracteristica, aceea a literei "L" privita în oglinda. Tasta Enter are în principal rolul de a lansa în executie softurile, dar si de a determina calculatorul săexecute o comandă importantă care este specificată de softul care se afla în functiune în momentul respectiv. Tasta Enter are într-o mare masură aceeasi functionalitate ca si butonul stâng al mausului. În cazul editării de text apăsarea tastei Enter duce la crearea unui paragraf nou de text, sub cel curent.

BACKSPACE : Se gaseste de obicei deasupra tastei Enter si are rolul de a sterge ultimul caracter (litera, cifra, etc.) scris în cadrul unui text. Daca este tinută apăsată ea va determina stergerea tuturor caracterelor aflate la stânga cursorului.

SHIFT : Este o tasta dublă, cea dreaptă găsindu-se de obicei sub tasta Tasta Enter iar cea stingă pe acelasi rând însă la marginea stingă a tastaturii. Tasta Shift este cel mai des utilizată pentru scrierea cu litere majuscule, pentru acesta trebuind să apăsam în acelasi timp tasta Shift (indiferent care din ele) si tasta literei în cauză.

CONTROL (CTRL) : Este o tastă dublă, cea dreapta gasindu-se de obicei sub tasta Tasta Shift iar cea stingă pe acelasi rând însă la marginea stânga a tastaturii. Tasta Ctrl este cel mai des utilizată pentru comenzi care sunt lansate în executie la apăsarea unei combinatii de taste.

ALT : Este o tastă dublă care se găseste pe rândul cel mai de jos al tastaturii la ambele capete ale unei taste alungite ("Spacebar"). Tasta Alt este cel mai des utilizată pentru activarea barei de meniuri a ferestrelor softurilor, dar si pentru comenzi care sunt lansate în executie la apăsarea unei combinatii de taste.

WINDOWS (WIN) : Este o tasta dublă având desenat pe ea logoul ("simbolul") SO Windows si care se gaseste pe rândul cel mai de jos al tastaturii, lângă tastele Alt. Tasta Windows este cel mai des utilizată pentru comenzi care sunt lansate în executie la apăsarea unei combinatii de taste.

TASTA PENTRU MENIUL CONTEXTUAL : Este situată intre tastele Win si Ctrl din partea dreaptă. Apăsarea ei duce la aparitia unui meniu contextual care constă dintr-o listă de comenzi utile, listă care este specifică fiecarui soft în parte si contextului particular de folosire a acestuia.

ESCAPE (ESC) : Este tastă pozitionată de obicei în coltul din stânga sus al tastaturii. Tasta Esc are într-o anumită măsura o functionalitate opusă celei a tastei Enter si anume ea ne permite să evitam executarea unei comenzi în situatia în care nu suntem siguri ca am facut alegerea cea mai buna. Numele tastei este sugestiv, "escape" insemnind fugă, evitare a unei situatii. Apăsând tasta Esc ne întoarcem la o situatie în care putem să cântărim inca o dată decizia pe care dorim să o luăm în privinta unei anumite comenzi. De exemplu atunci când instalăm un soft, tasta Esc ne permite să revizuim deciziile luate asupra componentelor acestuia pe care dorim să le instalăm, înainte de a declansa procesul de instalare propriu-zis.

TAB : Este pozitionată la marginea stângă a tastaturii si are desenate pe ea doua săgeti îndreptate în directii opuse. Tasta Tab este folosită în principal pentru navigarea rapidă între elementele importante ale ferestrei unui soft (de ex. atunci cind avem de ales între mai multe optiuni si dorim să trecem rapid de la o optiune la alta fără a folosi mausul) sau între legăturile continute într-o pagină web.

SPACEBAR (BARA DE SPAtIU) : Este tastă lungă aflată pe rândul cel mai de jos al tastaturii. Este folosită exclusiv pentru introducerea de spatii goale în texte, de exemplu atunci cind dorim să despărtim cuvintele dintr-o frază. Datorită mărimii si asezării ei este folosită si în foarte multe jocuri pentru că este usor de apăsat fără a ne desprinde ochii de pe ecran.

CAPS LOCK : Este pozitionată pe rândul cel mai din stinga ala tastaturii, intre tastele TAB si SHIFT. Are functia de a bloca ("lock") corpul de litera pe care il folosim intr-un text. Tasta este activată prin apăsare si din acest moment textul va fi scris cu majuscule. Dezactivarea se face tot prin apăsarea pe tasta si ca urmare textul va fi scris cu litere mici. în cazul în care tasta este activata se va aprinde un led (dioda luminescenta) aflat în partea din dreapta sus a tastaturii.

NUM LOCK : Determină care este functionalitatea tastelor aflate în grupul situat în partea dreapta a tastaturii, grup în care este situata si tasta NUM LOCK. Tasta este activata si dezactivata prin apăsare. Atunci cind tasta este activata (situatia obisnuită) grupul de taste din partea dreaptă este folosit pentru scrierea de cifre. În cazul în care tasta este dezactivată grupul de taste poate fi folosit pentru navigare, în mod similar cu tastele navigationale. În cazul în care tasta este activată se va aprinde un led aflat în partea dreapta sus a tastaturii. Dupa încărcarea SO (Windows 98SE, ME) tasta este activată si în consecintă grupul de taste din dreapta poate fi folosit pentru scrierea de cifre. în cazul SO Windows XP tasta nu este însă activată si de aceea poate apare impresia ca tastatura este defectă în momentul în care dorim să scriem cifre cu tastele din dreapta. Solutia este să activăm tasta apăsând-o dupa încărcarea completă a SO, în acest fel putând să o folosim si pentru a scrie cifre.

Tastele navigationale : Grupul tastelor navigationale este împărtit în două subgrupuri si anume tastele HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN pe de o parte si tastele directionale (care au desenate niste săgeti pe ele) pe de alta parte. sunt folosite pentru navigarea în cadrul ferestrelor diverselor softuri sau în cadrul unei pagini de text. Tasta HOME ne duce la începutul unui text, tasta END ne duce la sfârsitul unui text, tastele PAGE UP si PAGE DOWN ne urcă, respectiv ne coboară cu o pagină (ecran) în cadrul unui text. Tastele cu săgeti (stânga, dreapta, sus, jos) ne permit navigarea în cadrul unui text cu câte un caracter la stânga sau la dreapta, respectiv cu câte un rând în sus si în jos.

DELETE : Este folosită pentru stergerea unor elemente prezente în fereastra unui soft (fisierele în Windows Explorer, mesajele de postă electronică în Outlook Express, etc.) dar cel mai frecvent este folosită pentru a sterge caracterele aflate la dreapta cursorului în cadrul unei pagini de text. Poate fi folosită pentru stergerea unui singur caracter (dacă o apăsăm o singură dată) sau pentru stergerea unui sir de caractere (dacă o tinem apăsată mai mult timp).

Combinatiile de taste

Fiecare soft în parte are disponibile câteva combinatii de taste care permit lansarea unor comenzi fara a mai apela la maus. Numărul de combinatii posibile este mare si în general se folosesc combinatii de două sau de trei taste. O combinatie de doua taste se scrie sub forma tasta1 + tasta2 unde în loc de tasta1 si tasta2 poate fi orice combinatie de taste (de ex. Ctrl+A). Semnul + care apare intre taste este o conventie de scriere si semnifica faptul ca tastele trebuie apasate în acelasi timp pentru ca să fie lansată în executie comanda. Combinatiile de taste trebuie să includă în mod obligatoriu o tastă specială dar celelalte taste pot fi atât taste speciale (Shift, Tab, etc.) cât si taste obisnuite (tasta A, tasta C, etc.) sau functionale (F2, F6, etc.).

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Adaugat de
Trimite
 
 Publicitate
Adauga Site | Adauga Anunturi | Adauga Firma | Adauga Bancuri | Adauga Articole | Publicitate | Contact

© 2004 - 2016 Toate drepturile rezervate ABC Design Media SRL